Close

8. novembra 2021

Medzinárodný deň školských knižníc

Dňa 25.10.2021 bol v kalendári štvrtý októbrový pondelok a ten sa už niekoľko rokov nesie v znamení Medzinárodného dňa školských knižníc.

Aj my sme si ho pripomenuli na druhej vyučovacej hodine a prostredníctvom kníh z našej knižnice sme sa na chvíľu presunuli do krajiny snov, hrdinov, minulých životov….

Po prečítaní vybraných textov mali žiaci za úlohu vyplniť test, na základe ktorého sa preverila pozornosť žiakov. Výsledky vypracovaných testov ukázali, že žiaci čítali sústredene a s porozumením, čo nás veľmi potešilo. Všetky triedy prvého stupňa odpovedali na otázky správne.

Špeciálnu pozornosť sme venovali našim druhákom. Tí po ukončení prvého ročníka začali  objavovať čaro samostatne prečítanej knihy. Aby sme im dodali chuť do čítania, do tried vstúpila nečakaná návšteva –  doktorkaAnastázia Zbláznenádočítania.  Tá záujemcov zaočkovala očkovacou látkou Chuť do čítania. Veríme, že táto látka zaúčinkuje a preočkovanie plánované vo štvrtom ročníku nebude potrebné.

 Žiakom na druhom stupni čítali učitelia.  Naši učitelia chcú touto cestou v rámci projektu Múdra škola číta svojim žiakom prispieť k rozvoju informačnej a čitateľskej gramotnosti u žiakov, prebudiť zvedavosť a záujem o čítanie a začleniť čítanie do ich životného štýlu. Pevne veríme, že každodenné čítanie našich „čitateľských vzorov“ vzbudí presvedčenie o tom, že čítanie je úžasnou formou trávenia voľného času a nevyhnutným nástrojom vo vzdelávaní. Tento projekt si našiel kopu priaznivcov v mnohých zahraničných školách, a tak sa tešíme, že aj my môžeme touto cestou priaznivo formovať a vytvárať čitateľskú komunitu v našej škole.

Po prečítaní príbehu bolo  úlohou žiakov nájsť posolstvo, odkaz autora, vyjadriť ho jedným slovom,  napísať na tabuľku a počas hodiny priniesť do knižnice. Aj žiaci druhého stupňa si s úlohou  ľahko poradili.

Všetkým učiteľom a žiakom ďakujeme.

ZOBRAZ
SKRY