Close

4. novembra 2021

Pozdrav pre starkých od členov ŽŠR

Mesiac úcty k starším uplynul a členovia žiackej školskej rady veru na  starkých nezabudli. V spolupráci s deviatakmi ručne vyzdobili hrnčeky.  S  rúškami a čajíkmi ich zabalili a poslali aj s pozdravom do Zariadenia sociálnych služieb AKTIG v Humennom. Sme radi, že sa nám podarilo starkých potešiť a vyjadriť to, že si ich nesmierne vážime. Budeme radi, ak sa nám v budúcnosti podarí s nimi aj osobne stretnúť a stráviť spolu pekné chvíle.

                                                                       Mgr. Milota Brečková

ZOBRAZ
SKRY