Close

3. novembra 2021

Vyznanie pre starkých

Október je už od roku 1990 vyhlásený organizáciou Spojených národov za Mesiac úcty k starším.

Keďže momentálna situácia nedovolila, aby sme prejavili úctu a náklonnosť k starým rodičom pozvaním do školy, rozhodli sa žiaci 4. A triedy venovať chvíľku času prípravou drobného darčeka s vyznaním, ktorý osobne zaslali poštou svojim starým rodičom.

O tom, že niekedy aj „maličkosti zaberajú v živote veľké miesto“ (AntoleFrance) svedčili dojímavé reakcie starých rodičov.

Mgr. Tatiana Hajduková

ZOBRAZ
SKRY