Close

30. apríla 2021

Pravidlá pre návrat žiakov do školy

Prezenčná forma vyučovania – od 3.5.2021

ZÁKONNY ZÁSTUPCA – bez testu – vyhlásenie o bezinfekčnosti

ŽIAK – bez testu

Zajtra, v sobotu 1.5.2021 bude na EDUPAGE zverejnený rozvrh hodín platný od 3.5.2021.

Vyhlásenie o bezinfekčnosti nájdete v prílohe.

ZOBRAZ
SKRY