Close

26. apríla 2021

Okresné kolo matematických súťaží

V tomto školskom roku sa okresné kolo 70. ročníka Matematickej olympiády a 42. ročníka Pytagoriády, z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie, prvýkrát uskutočnilo online formou.

V dňoch 13. a 14. apríla 2021 sa žiaci tretieho až ôsmeho ročníka  zapojili do OK Pytagoriády.

Úspešnými riešiteľmi sa stali:

Kategória P3

Baricová Valentína, 3.A

Kategória P4

Meszárosová Júlia, 4.A

Veľasová Diana, 4.A

Kategória P5

Tribula Marko, 5.B

Kategória P6

Kimák Matej, 6.B

Goroľová Linda, 6.A

Danko Richard, 6.B

Najväčší úspech v súťaži dosiahla najmladšia žiačka, tretiačka Valentínka Baricová, ktorá získala krásne 2. miesto.

Dňa 31. marca 2021 sa uskutočnilo okresné kolo Matematickej olympiády pre žiakov 6. až 8. ročníka.

Úspešnými riešiteľmi boli:

Kategória Z6

Danko Richard, 6. A – 11. miesto

Kertészová Nataša, 6.A – 12. miesto

Kategória Z6

Adamek Adam, 7.A – 11. miesto

Všetkým úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalších ročníkoch matematických súťaží.

Ing. Eva Pošíková

ZOBRAZ
SKRY