Close

22. apríla 2021

Od pondelka 26.4. prezenčné vyučovanie pre celý II. stupeň ZŠ.

Do škôl PIATACI, ŠIESTACI i SIEDMACI

Od pondelka 26.4. prezenčné vyučovanie pre celý II. stupeň ZŠ.

Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Humennom zo dňa

12. apríla 2021 mesto Humenné ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení s účinnosťou

od 26. apríla 2021 (pondelok):

1. obnovuje školské vyučovanie v

a/ základných školách (ZŠ) v ostatných ročníkoch na II. (druhom) stupni. Ostatnými ročníkmi sa rozumejú 5., 6. a 7. ročníky základnej školy.

Rozhodnutie mesta Humenné o obnove prezenčného vyučovacieho  procesu (od 19.4.) ostáva týmto rozhodnutím nedotknuté.

Vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie od 26. apríla 2021 a v súlade s podmienkami pre jednotlivé okresy v rámci COVID AUTOMAT-u sa mesto Humenné nachádza v II. stupni varovania (v rámci zriaďovateľskej pôsobnosti mesta prezenčná výučba v MŠ / ZŠ, ZUŠ – individuálne, činnosť ŠKD).

Podmienkou pri návrate do školy a vstupu do školy od 26.4.2021 na prezenčné vyučovanie žiakov piateho až deviateho ročníka je:

jeden zákonný zástupca (jedno z):

  • COVID-19 RT – PCR test, antigénový test max. 7 dní
  • 14 dní po 2. dávke očkovania mRNA, 28 dní po 1. dávke očkovania vektorovou vakcínou
  • 14 dní po 1. dávke očkovania mRNA alebo vektorovou vakcínou a zároveň prekonanie ochorenia COVID–19 za posledných 180 dní
  • Prekonanie ochorenia COVID–19 za posledných 180 dní
  • Potvrdenie o zdravotnom stave s kontraindikáciou, ktorá neumožňuje vykonanie testu,

Žiak (jedno z):

  • RT – PCR test, RT – PCR test, antigénový test max. 7 dní antigénový test max. 7 dní
  • Prekonanie ochorenia COVID–19 za posledných 180 dní
  • Potvrdenie o zdravotnom stave s kontraindikáciou, ktorá neumožňuje vykonanie testu

Testovanie žiakov 5.-7. ročníka si zabezpečujú zákonní zástupcovia žiaka individuálnou formou.

Pred nástupom do školy je potrebné vyplniť čestné vyhlásenie zákonného zástupcu vzor 8a, ktoré môžete podať cez portál Edupage najneskôr v nedeľu 25.4.2021 do 18.00 hod. Ak zákonný zástupca nemá takú možnosť, žiak odovzdá prehlásenie v pondelok 26.4.2021 pri nástupe do školy. Testovanie žiakov 5.-7. ročníka si zabezpečujú zákonní zástupcovia žiaka individuálnou formou.

Pred nástupom do školy je potrebné vyplniť čestné vyhlásenie zákonného zástupcu vzor 8a, ktoré môžete podať cez portál Edupage najneskôr v nedeľu 25.4.2021 do 18.00 hod. Ak zákonný zástupca nemá takú možnosť, žiak odovzdá prehlásenie v pondelok 26.4.2021 pri nástupe do školy. K čestnému vyhláseniu je potrebné priložiť ako prílohu jedno z potvrdení ( viď podmienky návratu do školy) žiaka a zákonného zástupcu.

Upravený rozvrh hodín bude zverejnený v piatok, 23.4.2021 v odpoludňajších hodinách na stránke EDUPAGE.

Oznam pre rodičov žiakov prvého až štvrtého ročníka

Aj naďalej je potrebné pred nástupom do školy vyplniť čestné vyhlásenie zákonného zástupcu vzor 11a, ktoré môžete podať cez portál Edupage najneskôr v nedeľu 25.4.2021 do 18.00 hod. Ak zákonný zástupca nemá takú možnosť, žiak odovzdá prehlásenie v pondelok 26.4.2021 pri nástupe do školy.

Mgr. Paulína Škerlíková

riaditeľka školy

ZOBRAZ
SKRY