Close

15. apríla 2021

Oznam

Oznam pre rodičov žiakov ôsmeho a deviateho ročníka

Od pondelka 19.4. prezenčné vyučovanie pre končiace ročníky ZŠ.

Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Humennom zo dňa 12. apríla 2021 mesto Humenné ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení s účinnosťou

od 19. apríla 2021 (pondelok):

1. obnovuje školské vyučovanie v

a/ základných školách (ZŠ) v končiacich ročníkoch. Končiacimi ročníkmi sa podľa COVID AUTOMAT-u rozumejú 8. a 9. ročníky základnej školy.

Podmienkou pri návrate do školy a vstupu do školy od 19.4.2021 na prezenčné vyučovanie žiakov ôsmeho a deviateho ročníka je:

– antigénový test žiaka a zákonného zástupcu nie starší ako 7 dní /testovanie zabezpečujú zákonní zástupcovia žiaka individuálnou formou/,

– alebo potvrdenie o prekonaní Covid – nie staršie ako 3 mesiace.

Pred nástupom do školy je potrebné vyplniť čestné vyhlásenie zákonného zástupcu vzor 8a, ktoré môžete podať cez portál Edupage najneskôr v nedeľu 18.4.2021 do 18.00 hod. Ak zákonný zástupca nemá takú možnosť, žiak odovzdá prehlásenie v pondelok 19.4.2021 pri nástupe do školy. K čestnému vyhláseniu je potrebné priložiť ako prílohu výsledok negatívneho testu s dátumom testovania žiaka a zákonného zástupcu.

Pozn.: tento týždeň nebudeme vykonávať kloktacie testy. K dnešnému dňu sme neobdŕžali zásielku s kloktacími testami.  Testovanie žiaka a zákonného zástupcu musí zabezpečiť zákonný zástupca individuálne antigénovým testom.

Upravený rozvrh hodín bude zverejnený v piatok, 16.4.2021 v odpoludňajších hodinách na stránke EDUPAGE.

Oznam pre rodičov žiakov prvého až štvrtého ročníka

Aj naďalej je potrebné pred nástupom do školy  vyplniť čestné vyhlásenie zákonného zástupcu vzor 11a, ktoré môžete podať cez portál Edupage najneskôr v nedeľu 18.4.2021 do 18.00 hod. Ak zákonný zástupca nemá takú možnosť, žiak odovzdá prehlásenie v pondelok 19.4.2021 pri nástupe do školy.

Upozornenie pre rodičov žiakov piateho až siedmeho ročníka

Zmeny v rozvrhu hodín

Vzhľadom na to, že sa upravoval rozvrh žiakov ôsmeho a deviateho ročníka došlo k zmenám v rozvrhu žiakov 5. – 7. ročníka.

ZOBRAZ
SKRY