Close

1. apríla 2021

Náhla zmena: ROZHODNUTIE MINISTERSTVA ŠKOLSTVA

Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR muselo mesto Humenné ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení zmeniť a doplniť svoje rozhodnutie týkajúce sa otvárania škôl (školských zariadení) po veľkonočných sviatkoch. Predškolská dochádzka (MŠ) sa prednostne týka žiakov zamestnancov s nevyhnutým prezenčným výkonom práce. Školská dochádzka žiakov I. stupňa ZŠ sa prednostne týka žiakov zamestnancov s nevyhnutým prezenčným výkonom práce alebo pre žiakov, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu. Pojem „prednostne“ (podľa ministerstva školstva) znamená, že v školách možno zabezpečiť dochádzku pre deti rodičov, ktorí nemôžu vykonávať prácu z domu. Zmena rozhodnutia zatiaľ platí do 11. apríla 2021. MŠVVaŠ SR zverejnilo rozhodnutie na svojom webovom sídle v stredu 31. marca 2021 vo večerných hodinách.

Marián Škuba, tlačový referát, MsÚ Humenné

ZOBRAZ
SKRY