Close

17. februára 2021

Valentínska pošta

Každý z nás potrebuje k životu prejavy lásky a priateľstva v podobe bozkov, objatí, či pohladení, ktoré v každom z nás prebúdzajú tie najkrajšie pocity.

Valentín, sviatok všetkých zaľúbených, už tradične pripadá na dátum 14. február. V tento deň si symbolicky pripomíname lásku, nielen medzi zaľúbencami, ale lásku medzi rodinami, priateľmi, rodičmi a ich deťmi, alebo aj lásku  k zvieratám a pod.

     Jednoducho v tento deň by mala byť láska na prvom mieste kdekoľvek a medzi kýmkoľvek, ak je úprimná a skutočná. Vyjadrujeme ju aj rôznymi hmotnými, zážitkovými, či duchovne bohatými darčekmi, ktorými sa navzájom obdarúvame a dávame najavo hĺbku svojich citov.

     Aj nás napadla pri príležitosti tohto sviatku myšlienka Valentínskej pošty. Motivovala nás k tomu najdlhšia ľúbostná báseň sveta Marína. Spolu s pani asistentkou sme vytvorili text z hĺbky nášho srdca a poslali ho do BANKY LÁSKY v Banskej Štiavnici.

Láskyplný odkaz je napísaný autentickým ručným Sládkovičovým písmom:

Nie každý dokáže slovami vyjadriť čo cíti a preto žiaci  v ŠKD vyrábali rôzne pozdravy s venovaním tomu, koho majú  radi. Valentínsku poštu   vhadzovali do schránky, ktorá bola umiestnená vo vestibule našej školy. V pondelok si schránku s Valentínskou poštou otvorili a pošta bola doručená adresátom. Majme sa navzájom radi a naplňme odkaz jedného z veršov básne Marína:

Mgr. Petra Sokáčová

ZOBRAZ
SKRY