Close

12. februára 2021

2% z dane

Milí rodičia, priatelia, … chceme vás poprosiť o venovanie 2% z daní OZ Kudlovčatá pri ZŠ Kudlovskej 11 v Humennom. Našim spoločným cieľom je vytvárať prosperujúce prostredie na výchovu a vzdelávanie žiakov v základnej škole, vrátane zlepšovania jej materiálnych a technických podmienok.

Mgr. Adriana Janošová štatutár OZ Kudlovčatá

ZOBRAZ
SKRY