Close

11. februára 2021

OZNAM O OBNOVENÍ PREZENČNÉHO VZDELÁVANIA

Vážení rodičia,

na základe rozhodnutia primátora mesta Humenné sa od 15.2.2021 obnovuje prezenčné vyučovanie žiakov 1. stupňa ZŠ.

Podmienky nástupu žiakov do školy:

Čestné vyhlásenie je potrebné odovzdať v pondelok ráno 15.2.2021 pri nástupe žiaka do školy, alebo je možné podpísať ho aj elektronicky prostredníctvom rodičovského konta EduPage do nedele 14.2.2021 do 20.00 hod.

https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u38/u178/u1595

Zákonný zástupca sa môže otestovať na ktoromkoľvek testovacom mieste.

  • Činnosť ŠKD bude trvať do 16.00 hod.
  • Školská jedáleň bude v prevádzke od pondelka 15.2.2021.
  • Žiaci 1.-4. ročníka ktorí nenastúpia na prezenčné vzdelávanie nebudú vzdelávaní online. Úlohy na vypracovanie im budú zadávané prostredníctvom EduPage.

O prípadných ďalších zmenách Vás budeme informovať priebežne.

V Humennom 11.2.2021                               Mgr. Paulína Škerlíková

                                                                              riaditeľka školy

ZOBRAZ
SKRY