Close

5. februára 2021

Prvý online karneval na Kudlovskej

Dnešný deň 5. 2. bol výnimočný na našej škole. Do lavíc a za počítače neprišli deti z prvého stupňa, ale rozprávkové a komiksové postavy, anjelici, roboti, zúbkové víly, ninja korytnačky a podobne.

Ale nebolo to len tak. Prvýkrát sa na našej škole konal online karneval. Deti, ktoré chodia do školy, sa prostredníctvom internetu spojili so svojimi spolužiakmi a pani učiteľkami. V maskách prebehlo online vyučovanie aj triednická hodina.

Deťom sa tento deň páčil, lebo bol výnimočný a nevšedný aj pre deti, ktoré sú doma. Veríme, že čoskoro sa tak stretneme osobne.

Mgr. Mária Styrančaková

ZOBRAZ
SKRY