Close

22. januára 2021

Školáci sa v ŠKD nemajú čas nudiť

Školský klub detí učí deti tráviť čas takým spôsobom, aby zároveň v rámci voľného času mohli rozvíjať svoju osobnosť. Poskytuje im inšpiráciu a priestor.

Keďže človek je tvor spoločenský a pre harmonickú existenciu i svoj rast potrebuje množstvo sociálnych kontaktov, nezaobíde sa bez istej sociálnej inteligencie. Práve  náš školský klub detí vytvára ďalší priestor a možnosť na komunikáciu, spontánnosť, prejavy autentickosti a hlavne radosti zo stretnutia s kamarátmi. Počas pandémie je väčšina žiakov doma a  ich sociálne vzťahy ochabujú, sú nepriaznivou situáciou izolované pred skutočným svetom útekom do virtuálnej reality. 

     Veríme, že sa čoskoro všetci stretneme v našej škole a posielame zopár záberov, ako sme my druháci v ŠKD trávili voľný čas. Do skorého videnia kamaráti.

Mgr. Petra Sokáčová

ZOBRAZ
SKRY