Close

22. januára 2021

Oznam

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR pokračuje dištančné vzdelávanie všetkých ročníkov základnej školy aj v ďalšom týždni, t. j. od 25. januára 2021.


Mgr. Paulína Škerlíková
riaditeľka školy

ZOBRAZ
SKRY