Close

16. decembra 2020

The game of art, the art of game – Projekt Erasmus+

Naša Základná škola Kudlovská 11 v Humennom bola vybraná spomedzi mnohých zapojených škôl z rôznych krajín do realizácie projektu Erasmus+ na obdobie 2020/2022. Ide o výmenné pobyty žiakov v participujúcich krajinách projektu. Sú to Rumunsko, Grécko, Španielsko, Portugalsko, Turecko a my zo Slovenska. Žiaci budú postupne plniť úlohy a aktivity vychádzajúce z projektu. Za každú splnenú úlohu budú náležite odmeňovaní až po najväčšiu odmenu, a tou bude vycestovanie a spoznávanie kultúr, tradícii, zvykov zúčastnených krajín a v neposlednom rade vytváranie kamarátstiev a zlepšovanie sa v osvojovaní anglického jazyka. Aj keď je realizácia projektu kvôli pandémii koronavírusu zatiaľ iba v online podobe, pevne veríme, že sa čoskoro dá všetko do normálu.

 Prvou úlohou s ktorou sa museli všetci žiaci popasovať bolo vytvorenie loga projektu The game of art, the art of game – Hra v umení a umenie v hre. Chcem pochváliť všetkých žiakov ktorí sa zapojili, najmä našich piatakov. Pre mnohých to bolo náročné, pretože logo vytvárali prvýkrát a dokonca vytvoriť ho prostredníctvom PC si vyžaduje zručnosť a nápaditosť. Porota ocenila už to, že ste sa zapojili  a určite všetkých odmení. No tú sú mená najlepších: Emília Jarošová 6.A, Karin Cáriková Mišľanová 5.B, Natália Tomčíková 5.B, Samuel Galajde 8.A.

Výhercom gratulujeme a všetci spoločne sa tešíme na ďalšie aktivity.

Mgr. Adriana Janošová

ZOBRAZ
SKRY