Close

6. decembra 2020

Projekt Pohybom ku zdraviu

Základná škola Kudlovská sa v nedávnej dobe zapojila do výzvy Úradu vlády SR v rámci programu Podpora rozvoja športu na rok 2019 a získala dotáciu na projekt Pohybom ku zdraviu. Už teraz sa môžeme pýšiť novým outdoorovým ihriskom pre mladšie deti. Žiaci si už mohli zacvičiť a vyšantiť sa na veľmi zaujímavých zariadeniach. Tie iskričky v detských očkách stáli za tú námahu. Sme radi, že aj takýmto spôsobom môžeme zveľaďovať areál našej školy a umožniť našim žiakom aby sa tu cítili čo najlepšie.

                                                 Mgr. Paulína Škerlíková, riaditeľka ZŠ Kudlovská

ZOBRAZ
SKRY