Close

23. októbra 2020

Zber papiera a vrchnákov z PET fliaš

Životné prostredie, jeho ochrana, ale i znečisťovanie je dennom záležitosťou každého jedného z nás. Preto na základe spomínaných faktorov sa žiaci zo ŽŠR rozhodli aj tento školský rok zorganizoval v mesiaci september zber papiera a vrchnákov z PET fliaš. Zapojili sa naozaj mnohí, ale do víťaznej trojice sa dostali iba tí najaktívnejší.  Medzi jednotlivcami prvenstvo získala Gabriela Štofčíková, žiačka 8. A triedy, ktorá priniesla 665 kg papiera. Druhé miesto patrí Olívii Kočanovej z 3. A triedy so 413 kg papiera. Tretiu priečku obsadil Vladimír Bálint, žiak 6. B triedy, s 387 kg papiera. Spomedzi všetkých tried najviac papiera a vrchnákov z PET fliaš do zberu priniesli žiaci 8. A triedy, potom naši tretiaci z 3. A triedy a nakoniec žiaci 4. A triedy.

Víťazom srdečne blahoželáme a pevne veríme, že sa mnohí naši žiaci zapoja aj ďalšieho zberu papiera a vrchnákov z PET fliaš.

Mgr. Veronika Hudáková

The gallery was not found!

ZOBRAZ
SKRY