Close

8. októbra 2020

BIELA PASTELKA

Aj tento rok sa naši žiaci dňa 18. 09. 2020 zapojili do 19. ročníka celoslovenskej zbierky – Biela pastelka. Jej hlavným cieľom bolo pomôcť nevidiacim a slabozrakým ľuďom. Pomôcť všetkým, ktorých stretávame s bielou palicou alebo vodiacim psom. Aj takouto formou naše deti prispeli aspoň troškou k zlepšeniu života ľuďom so zrakovým postihnutím. Vyzbieralo sa 70 eur. Veríme, že tento výnos poslúži na rôzne aktivity alebo kurzy nevidiacim ľuďom začleniť sa do bežnej spoločnosti alebo ďalej získavať zručnosti nevyhnutné pre ich každodenný život.

Sme potešení, že aj tento rok sa naši žiaci zapojili do tejto zmysluplnej zbierky, ktorá dáva zmysel a nádej ľuďom, ktorí to najviac potrebujú.

Mgr. Veronika Kimaková

ZOBRAZ
SKRY