Close

NOVINKY

Pravidlá pre návrat žiakov do školy

Prezenčná forma vyučovania – od 3.5.2021 ZÁKONNY ZÁSTUPCA – bez testu – vyhlásenie o bezinfekčnosti ŽIAK – bez testu Zajtra, v sobotu 1.5.2021 bude na EDUPAGE zverejnený rozvrh hodín platný od 3.5.2021. Vyhlásenie o bezinfekčnosti nájdete v prílohe.

Read More

Okresné kolo matematických súťaží

V tomto školskom roku sa okresné kolo 70. ročníka Matematickej olympiády a 42. ročníka Pytagoriády, z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie, prvýkrát uskutočnilo online formou. V dňoch 13. a 14. apríla 2021 sa žiaci tretieho až ôsmeho ročníka  zapojili do OK Pytagoriády. Úspešnými riešiteľmi sa stali: Kategória P3 Baricová Valentína, 3.A Kategória P4 Meszárosová Júlia, 4.A Veľasová Diana, 4.A […]

Read More

Od pondelka 26.4. prezenčné vyučovanie pre celý II. stupeň ZŠ.

Do škôl PIATACI, ŠIESTACI i SIEDMACI Od pondelka 26.4. prezenčné vyučovanie pre celý II. stupeň ZŠ. Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Humennom zo dňa 12. apríla 2021 mesto Humenné ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení s účinnosťou od 26. apríla 2021 (pondelok): 1. […]

Read More

Oznam

Oznam pre rodičov žiakov ôsmeho a deviateho ročníka Od pondelka 19.4. prezenčné vyučovanie pre končiace ročníky ZŠ. Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Humennom zo dňa 12. apríla 2021 mesto Humenné ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení s účinnosťou od 19. apríla 2021 (pondelok): […]

Read More

Mesiac kníh potešil novučičkou knihou

V mesiaci marec sa žiaci 5. ročníka zúčastnili online knižného kvízu, ktorý viedla pracovníčka Vihorlatskej knižnice v Humennom, Zuzana Švecová. Kvíz s názvom Ako išla kniha do sveta zábavnou formou „potrápil“ hlavičky našich piatakov. Overil si ich fantáziu, nápaditosť, vedomosti, postreh aj dôvtipnosť. A veru súťaživosť našich žiakov nezaháľala. No víťaz mohol byť iba jeden a ním sa stala Emka […]

Read More

Kedy sa do školy vrátime?

Otázka,  ktorú si už niekoľko mesiacov kladieme my všetci, učitelia aj naši žiaci. To, že sa vzdelávame takto dištančne už niekoľko mesiacov, prináša so sebou uvedomenie si, čo všetko nám škola dáva, a aké iné možnosti a aktivity sa v rámci dištančného vzdelávania robiť nedajú. Náš žiak 8. ročníka, Adam Harajda, svoj názor na toto dlhotrvajúce obdobie vyspieval vo […]

Read More

Vyučovanie v školách OBNOVENÉ

Na základe rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Humennom zo dňa 8. apríla 2021 mesto Humenné ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení s účinnosťou od 12. apríla 2021 (pondelok): 1. obnovuje školské vyučovanie v materských školách, základných školách na I. (prvom) stupni základných školách na II. […]

Read More

Náhla zmena: ROZHODNUTIE MINISTERSTVA ŠKOLSTVA

Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR muselo mesto Humenné ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení zmeniť a doplniť svoje rozhodnutie týkajúce sa otvárania škôl (školských zariadení) po veľkonočných sviatkoch. Predškolská dochádzka (MŠ) sa prednostne týka žiakov zamestnancov s nevyhnutým prezenčným výkonom práce. Školská dochádzka žiakov I. stupňa ZŠ sa prednostne týka […]

Read More
ZOBRAZ
SKRY