Close

pre rodičov

Informácie pre deviatakov

Dôležité informácie pre deviatakov a ich zákonných zástupcov V školskom roku 2018/2019 má zákonný zástupca možnosť podať dve prihlášky na dve rôzne stredné školy alebo dva rôzne odbory v rámci jednej strednej školy. Najpresnejšie informácie ohľadom prijímacieho konania sa dozviete na stránke www.svs.edu.sk a tiež na webových stránkach jednotlivých škôl. Termíny: do 20. 2. 2019 podáva zákonný zástupca žiaka prihlášku riaditeľovi základnej školy […]

Read More

Školský psychológ

Školský psychológ: Mgr. Barbara Bérešová Kontakt: psychologzskud@gmail.com Konzultačné hodiny PRE RODIČOV: streda od 13,00 h do 15,00 h Konzultačné hodiny PRE UČITEĽOV A ŽIAKOV: pondelok, streda, piatok od 8:00 h do 11,00 h konzultácia v inom čase je možná po telefonickom dohovore   Náplň práce školského psychológa Školský psychológ vykonáva odborné činnosti v rámci orientačnej psychologickej […]

Read More

Školský špeciálny pedagóg

Mgr.Andrea Tomčíková Kontakt: ada.tomcikova@gmail.com Konzultačné hodiny: utorok, štvrtok od 13,30 h do 15,30 h utorok, štvrtok od 14,30 h do 16,30 h konzultácie v iných dňoch sú možné po vzájomnej dohode   Náplň práce školského špeciálneho pedagóga Práca so žiakmi Hlavnú náplň práce školského špeciálneho pedagóga tvorí priama práca so žiakmi so špecifickými vzdelávacími potrebami. Títo […]

Read More

Výchovný poradca

Výchovný poradca:  Mgr. Adriana Janošová   Kontakt:                       adjanosova@gmail.com 0905292788 Konzultačné hodiny PRE RODIČOV: každú prvú stredu v mesiaci od 13:45 h do 15.30 h každý pondelok od 12:20 h do 13:45 h v  prípade potreby kedykoľvek (podľa dohody) Konzultačné hodiny PRE ŽIAKOV: každý pondelok od 12:20 […]

Read More
ZOBRAZ
SKRY