Close

Adriana Janošová

BIELA PASTELKA

Aj tento rok sa naši žiaci dňa 18. 09. 2020 zapojili do 19. ročníka celoslovenskej zbierky – Biela pastelka. Jej hlavným cieľom bolo pomôcť nevidiacim a slabozrakým ľuďom. Pomôcť všetkým, ktorých stretávame s bielou palicou alebo vodiacim psom. Aj takouto formou naše deti prispeli aspoň troškou k zlepšeniu života ľuďom so zrakovým postihnutím. Vyzbieralo sa 70 eur. Veríme, […]

Read More

Letná škola na Kudlovskej

Posledný augustový týždeň otvorila  na našej škole svoje brány Letná škola. Prihlásení žiaci  v priebehu piatich dni mali možnosť hravou formou upevniť si svoje vedomosti a zručnosti získané v škole. V pondelok sa žiaci oboznámili s rozprávkou „Čo by bolo, keby nebolo písmeno A“. Spoznali bližšie naše mesto, navštívili skanzen a usilovne hľadali ukrytý poklad. […]

Read More

Slávnostné otvorenie školského roka na ZŠ Kudlovskej

Školské brány sa otvorili! A nebolo tomu inak ani na ZŠ Kudlovskej, kde dňa 2. septembra 2020 prekročili školskú bránu všetci žiaci 1. a 2. stupňa. S veľkým očakávaním niečoho nového, i s maličkými obavami, vstupovali do školy naši malí prváčikovia. Po slávnostnom príhovore pani riaditeľky Mgr. Paulíny Škerlíkovej si prváčikovia prevzali od svojich pani učiteliek darčeky a čestnú medailu prváka. […]

Read More

Slávnostné otvorenie školského roka

Otvorenie školského roka 2020/2021 sa uskutoční v stredu 2. septembra 2020 o 8:00 hod.Slávnostné otvorenie školského roka bude prebiehať v jednotlivýchtriedach s výnimkou žiakov 1. ročníka, ktorí úvodnú časť absolvujúna školskom dvore. V prípade nepriaznivého (daždivého) počasiav herniach ŠKD vo vestibule školy.Zákonný zástupca žiaka predkladá pri prvom nástupe žiaka do školydotazník a vyhlásenie rodiča (príloha […]

Read More

Zoznam pomôcok pri nástupe do 1.ročníka

ŽIAK DOSTANE: zdarma súbor písaniek k šlabikáru ČO MAJÚ ZABEZPEČIŤ RODIČIA: Zošity:  č. 511   –   5 ks                  č. 512 –   5 ks                  č. 544 –   1 ks /  na zápis oznamov/                  č. 420 –   3 ks  Obsah peračníka: 2 ceruzy č. 2 (zastrúhané) 2 atramentové perá (alebo gumovacie) nožnice so zaobleným koncom handričku […]

Read More

Liptovský Hrádok-Strečno

Náš posledný výjazd na hrady v tomto školskom roku sa začal v piatok 26.6. a trval do soboty 27.6.Po dlhšej prestávke kvôli koronavírusu sme si tento výlet užili plnými dúškami. Už na stanici zavládla super nálada. Vo vlaku sme si spievali , hovorili vtipy a čítali povesť. V Košiciach sme prestúpili na vlak, ktorý nás odviezol do Liptovského Mikuláša. Autobusom sme […]

Read More

Dištančné vzdelávanie anglického jazyka v 2.B

Keďže už od polovice marca máme zavretú školu, využili sme možnosť online výučby, ktorá sa nám veľmi osvedčila. Neruší nás zvonenie, učíme sa, pracujeme a hodiny sú pre nás veľmi dôležité. Počas našich online hodín sme sa naučili množstvo slovíčok, otázok ….  Čo je ale najdôležitejšie, mali sme možnosť vidieť sa navzájom a nestratili sme tak spoločný […]

Read More

ROZVRH HODÍN v jednotlivých ročníkoch počas dištančného vzdelávania

Hlavné vzdelávacie oblasti, medzi ktoré patria:             – Jazyk a komunikácia            – Matematika a práca s informáciami             -Človek a spoločnosť            – Človek a príroda Komplementárne vzdelávacie oblasti, medzi ktoré patria:             – Človek a hodnoty            – Človek a svet práce            – Umenie a kultúra            – Zdravie a pohyb Ročník Rozsah hodín výučby hlavných vzdel. oblastí 1. […]

Read More

V učení ani teraz nezaháľame.

O tom, že vyučovanie anglického jazyka vie byť zábavné a tvorivé aj cez online hodiny v čase domácej izolácie zapríčinené koronavírusom svedčia práce žiakov piateho ročníka. Prostredníctvom vlastnoručne vytvorených mestečiek sme sa učili preložky IN, BEHIND,…, ukazovacie zámena THERE IS.., THERE ARE…, tvorili otázky ARE THERE …? IS THERE…? , krátke odpovede ale hlavne názvy […]

Read More
ZOBRAZ
SKRY