Close

Adriana Janošová

Oznam

Na základe rozhodnutia MŠVV a Š SR aj naďalej pokračuje dištančné vzdelávanie všetkých ročníkov ZŠ aj v ďalšom týždni, t.j. od 18.1.2021

Read More

Pečenie medovníkov

Vo vianočnej pekárninapečieme za pár dníštrúdle, perníky aj veterníkytu sa nezatvára pred nikýmvo vianočnej pekárni…Určite sa každý z Vás teší na príchod Vianoc. Tradične k Vianociam patríaj pečenie medovníkov. V tomto predvianočnom čase sa 17.12. ŠKD1.B pod vedením vychovávateľky pani Janky Hovancovej premenila na Vianočnú pekáreň.Kde ten tajný recept mámemy si sami vymýšľametak pridaj ešte […]

Read More

The game of art, the art of game – Projekt Erasmus+

Naša Základná škola Kudlovská 11 v Humennom bola vybraná spomedzi mnohých zapojených škôl z rôznych krajín do realizácie projektu Erasmus+ na obdobie 2020/2022. Ide o výmenné pobyty žiakov v participujúcich krajinách projektu. Sú to Rumunsko, Grécko, Španielsko, Portugalsko, Turecko a my zo Slovenska. Žiaci budú postupne plniť úlohy a aktivity vychádzajúce z projektu. Za každú splnenú úlohu budú náležite odmeňovaní až po […]

Read More

Be my guide. I want to know your culture – projekt Erasmus+

Naša základná škola Kudlovská 11 sa zapojila do niekoľkých projektov Erasmus+ a v školskom roku 2020/2021 sa nám podarilo participovať hneď v troch projektoch. Zároveň Erasmus projekt z roku 2018/2020 dokončujeme v tomto školskom roku. Čaká nás záverečná cesta do Talianska, na slnečnú Sicíliu. Sú to výmenné pobyty žiakov v partnerských školách zúčastnených krajín. Be […]

Read More

Vianočná pošta

Prichádza sviatočný čas, na ktorý sa teší každý z nás. Čas lásky a pokoja….Obdobie, ktoré momentálne prežívame, dáva zabrať zdraviu fyzickému, ale častokrát i duševnému. Najviac ohrození sú najmä naši seniori, ktorí sú odkázaní na pomoc príbuzných či zamestnancov domovov pre seniorov.V tomto predvianočnom čase sa naši prváci rozhodli DÁVAŤ namiesto dostávať.Žiaci 1. B triedy […]

Read More

Výsledky školského kola Pytagoriády 2020/2021

Dňa 9. a 10. decembra 2020 sa uskutočnilo školské kolo Pytagoriády. Do matematickej súťaže sa na našej škole celkom zapojilo 57 žiakov tretieho až ôsmeho ročníka. Žiaci 1. stupňa riešili úlohy klasickou papierovou formou a žiaci 2. stupňa, z dôvodu dištančného vzdelávania, online formou. Všetkým úspešným riešiteľom blahoželáme a prajeme veľa úspechov pri reprezentácii našej školy v obvodnom kole. […]

Read More

Kudlovská odetá do biela privítala Mikuláša

Aj napriek neľahkým časom, ktoré na nás doliehajú, nezabudli sme na našich žiakov z prvého stupňa a všetci spoločne sme im pripravili nádhernú a neobyčajnú výzdobu školy. Vestibul školy zdobí adventný veniec vyrobený z čisto prírodných materiálov. Bielu atmosféru dotvára snežná krajina s domčekom a kostolíkom. V  strede vyrástol z vetvičiek urobený stromček. Na stromčeku […]

Read More

Projekt Pohybom ku zdraviu

Základná škola Kudlovská sa v nedávnej dobe zapojila do výzvy Úradu vlády SR v rámci programu Podpora rozvoja športu na rok 2019 a získala dotáciu na projekt Pohybom ku zdraviu. Už teraz sa môžeme pýšiť novým outdoorovým ihriskom pre mladšie deti. Žiaci si už mohli zacvičiť a vyšantiť sa na veľmi zaujímavých zariadeniach. Tie iskričky v detských očkách stáli […]

Read More

DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE

Dištančné vzdelávanie je povinné pre každého žiaka. Každý žiak je povinný sa preukázať a potvrdiť svoju účasť na dištančnom vzdelávaní. Každá neúčasť na dištančnom vzdelávaní musí byť ospravedlnená rodičom, resp. lekárom. Neúčasť na dištančnom vzdelávaní je zaznamenávaná do elektronických triednych kníh a podmienená opatreniami Školského poriadku -pokarhaním, aj zníženou známkou zo správania. Vyučuje sa podľa […]

Read More

Zber papiera a vrchnákov z PET fliaš

Životné prostredie, jeho ochrana, ale i znečisťovanie je dennom záležitosťou každého jedného z nás. Preto na základe spomínaných faktorov sa žiaci zo ŽŠR rozhodli aj tento školský rok zorganizoval v mesiaci september zber papiera a vrchnákov z PET fliaš. Zapojili sa naozaj mnohí, ale do víťaznej trojice sa dostali iba tí najaktívnejší.  Medzi jednotlivcami prvenstvo získala Gabriela Štofčíková, žiačka […]

Read More
ZOBRAZ
SKRY