Close

admin

ČITATEĽSKÝ ORIEŠOK- 3.MIESTO

Krásnym úspechom sa môže pýšiť žiačka 2.A triedy Nellka Hubáčková. V celoslovenskej súťaži Čitateľský oriešok 6 sa svojou kresbou v kategórii Ocenenie verejnosti (2.ročník) umiestnila na 3.mieste. Žiaľ opatrenia v súvislosti so šírením koronavírusu neumožnili usporiadateľom súťaže pozvať víťazov na slávnostné vyhodnotenie do Zichyho paláca v Bratislave a tak bola Nellka o túto krásnu udalosť ukrátená. Zážitky z cesty a zo slávnostnej […]

Read More

Osvienčim a soľná baňa Wieliczka

V nočných hodinách   sme sa (žiaci 8.a9.ročníka) vybrali na koncoročný výlet do Poľska. Aj napriek tomu, že boli 3:00 hodiny ráno, nálada v autobuse bola veľmi príjemná. Okolo 8:30 sme dorazili do Osvienčimu, kde nás čakala pani sprievodkyňa. Na tomto mieste sme si uvedomili, aké boli tie časy veľmi náročné a ťažké. Osvienčim sa delí na 2 tábory: […]

Read More

Záhrada, ktorá učí

Od apríla je naša škola zapojená do projektu „Záhrada, ktorá učí“, ktorý financuje ŽIVICA a IKEA. Cieľom projektu je vybudovať eko-učebňu na školskej záhrade a oddychovú zónu pre deti 1. stupňa. V projekte vybudujeme: 1. altánok- eko-učebňu 2. pergolu s lavičkou 3. vysadíme 10 ovocných a okrasných drevín 4. vysadíme kríky s bobuľami pre vtákov na záhrade 5. do betónových kvetináčov […]

Read More

Modrý gombík

Deťom na Ukrajine vo vojnou postihnutých oblastiach sa snažili pomôcť aj naši žiaci, ktorí dňa 15. mája 2019 v priestoroch školy realizovali zbierku v rámci celoslovenského Týždňa modrého gombíka. Všetci sme si vedomí toho, že každé jedno dieťa potrebuje materiálne zabezpečenie a akýkoľvek konflikt zanechá v deťoch celoživotné postihnutie. Prichádzajú o svoje detstvo, ktoré si právom zaslúžia. Pevne veríme, že […]

Read More

Malé rozprávky o veľkej repe

V rámci projektu Vitajte v 13.komnate poznania sme opäť privítali škôlkarov z MŠ Osloboditeľov. Žiaci 1.A triedy sa pokúsili predškolákov vtiahnuť do príbehu O veľkej repe. Budúci prváci za krátku chvíľu prežili príbeh v dvoch verziách- v čítanej, zveršovanej rozprávke a v dramatizácii príbehu. Poskytnuté dve podoby rozprávky prinútili deti zamýšľať sa nad rozdielmi v jej poňatí, ale zároveň nad jednotou hlavnej myšlienky, ktorou […]

Read More

Prvé miesto na regionálnom kole – Štúrov Zvolen

Dňa 6. 5. 2019 sa v priestoroch humenského kaštieľa konal 33. ročník regionálnej súťaže v rétorike Štúrov Zvolen 2019, na ktorom sa zúčastnili aj dve žiačky našej školy – Gabriela Štofčiková (6.A) a Ema Borščová (8.A). Súťažilo sa v troch kategóriách. V druhej kategórii získala 1. miesto Ema Borščová (8.A). Porota vyzdvihla prirodzenosť jej prejavu, […]

Read More

Návšteva minifarmy

Dva dni pred Veľkou nocou sa žiaci 3.B vybrali na návštevu ku spolužiakom Janíkovi a Lenke Dendešovým, ktorý bývajú na Kudlovciach. Dôvod bol jednoduchý, vidieť ich minifarmu, keďže sa práve na hodine prírodovedy učili o vtákoch. Na dvore rodinného domu ich srdečne privítala pani Dendešová a taktiež sliepky, ktoré Lenka rozkotkodákala. Bol to riadny koncert. Janík ako správny […]

Read More

Premiéra na krajskom kole sa vydarila

Veľkú radosť nám urobil v piatok 3.mája 2019 Ján Engel. V tento deň sa konalo krajské kolo súťaže v umeleckom prednese HVIEZDOSLAVOV KUBÍN. Spolu s pani učiteľkou Daňovou vycestovali  do Prešova a na Malej scéne Divadla Jonáša Záborského talentovaný Janík prednášal prózu Jirího Žáčka Ako sa porátali s komármi. Premiéru na doskách divadla zvládol výborne a za jeho výkon mu odborná […]

Read More
ZOBRAZ
SKRY